Tạo hiệu ứng chờ tải trang (preload) trong Blogger

Hiệu ứng chờ tải trang không có gì là mới mẻ cả và hiện nay rất nhiều trang web sử dụng. Mỗi trang đều sử dụng cho mục đích khác nhau mà một trong những nguyên do cần đưa hiệu ứng này vào là che đi phần khuyết điểm trong thời gian tải trang, bất kể thời gian tải bao lâu nếu thấy trang có hiện tượng bị giựt, bố cục hiển thị không đồng bộ ví dụ phần sau tải trước phần trước...

Tạo hiệu ứng chờ tải trang (preload) trong Blogger

Hiệu ứng chờ tải trang không có gì là mới mẻ cả và hiện nay rất nhiều trang web sử dụng. Mỗi trang đều sử dụng cho mục đích khác nhau mà một trong những nguyên do cần đưa hiệu ứng này vào là che đi phần khuyết điểm trong thời gian tải trang, bất kể thời gian tải bao lâu nếu thấy trang có hiện tượng bị giựt, bố cục hiển thị không đồng bộ ví dụ phần sau tải trước phần trước...

Hiệu ứng chờ tải trang không có gì là mới mẻ cả và hiện nay rất nhiều trang web sử dụng. Mỗi trang đều sử dụng cho mục đích khác nhau mà một trong những nguyên do cần đưa hiệu ứng này vào là che đi phần khuyết điểm trong thời gian tải trang, bất kể thời gian tải bao lâu nếu thấy trang có hiện tượng bị giựt, bố cục hiển thị không đồng bộ ví dụ phần sau tải trước phần trước...

Hiểu theo cách đơn giản sẽ sử dụng hiệu ứng chờ tải trang làm che đi tất cả phần hiển thị trang web và chờ cho trang tải xong hiệu ứng sẽ tự động ẩn đi.

Đã gọi là hiệu ứng tất nhiên sẽ có 2 cách để tạo nhưng đều chung một nguyên lý: một là dùng file gif để làm hiệu ứng và hai là dùng animation css để làm hiệu ứng. Bài này mình sẽ sử dụng cách hai để trang không phải tải ảnh gif cho nhẹ, cách thực hiện như sau:

1. Code Css

#af-preloader{width:100%;height:100%;position:fixed;background-color:#fff;z-index:99999999;top:0;left:0}
.af-preloader-wrap{position:absolute;top:50%;left:50%;-webkit-transform:translate(-50%,-50%);transform:translate(-50%,-50%)}
.af-sp{width:42px;height:42px;clear:both;margin:20px auto}
.af-sp-wave{border-radius:50%;position:relative;opacity:1}
.af-sp-wave:before,.af-sp-wave:after{content:'';border:2px #33b5e5 solid;border-radius:50%;width:100%;height:100%;position:absolute;left:0}
.af-sp-wave:before{transform:scale(1,1);opacity:1;-webkit-animation:spWaveBe .6s infinite linear;animation:spWaveBe .6s infinite linear}
.af-sp-wave:after{transform:scale(0,0);opacity:0;-webkit-animation:spWaveAf .6s infinite linear;animation:spWaveAf .6s infinite linear}
@-webkit-keyframes spWaveAf{from{-webkit-transform:scale(.5,.5);opacity:0}to{-webkit-transform:scale(1,1);opacity:1}}
@keyframes spWaveAf{from{transform:scale(.5,.5);opacity:0}to{transform:scale(1,1);opacity:1}}
@-webkit-keyframes spWaveBe{from{-webkit-transform:scale(1,1);opacity:1}to{-webkit-transform:scale(1.5,1.5);opacity:0}}
@keyframes spWaveBe{from{-webkit-transform:scale(1,1);opacity:1}to{-webkit-transform:scale(1.5,1.5);opacity:0}}

2. Code Html

Code này chèn ngay dưới thẻ <body>

<div id='af-preloader'>
  <div class='af-preloader-wrap'>
    <div class='af-sp af-sp-wave'></div>
  </div>
</div>

3. Code Script

Phần này có thể sử dụng javascript hoặc jquery nếu trong theme đã có thư viện link jquery

- Code javascript

<script>//<![CDATA[
window.addEventListener('load', function() {
  // document.querySelector('#af-preloader').style.display = 'none'
  document.getElementById('af-preloader').style.display = 'none'
})
//]]></script>

- Code jquery

<script>//<![CDATA[
$(window).on('load', function() {
  $('#af-preloader').delay(500).fadeOut('slow')
})
//]]></script>
Xem thêm
Giá bán: thu-thuat-blogspot
Không mã hóa code Không bản quyền chân trang Hỗ trợ cài đặt và chỉnh sửa Nâng cấp template miễn phí khi có bản mới Bảo hành trọn đời Hỗ trợ thêm widget cơ bản Cam kết giá rẻ nhất thị trường không đâu rẻ bằng, dịch vụ hỗ trợ trọn đời cao cấp nhiệt tình nhất, code chuẩn (new)
Mua ngay

Nhận xét