Chia sẻ Form liên hệ của SoraTemplates

Mẫu Form liên hệ dùng chung cho tất cả các templates của SoraTemplates: SoraCart, SoraSeo, SoraFast, SoraPaper, SoraOne v.v...

Chia sẻ code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot
Mẫu Form liên hệ dùng chung cho tất cả các templates của SoraTemplates: SoraCart, SoraSeo, SoraFast, SoraPaper, SoraOne v.v...

Tiêu đề

Tiêu đề con

Tiêu đề nhỏ


<style>
#contact{
    background-color:#fff;
    margin:30px 0 !important
}
#contact .contact-form-widget{
    max-width:100% !important
}
#contact .contact-form-name,#contact .contact-form-email,#contact .contact-form-email-message{
    background-color:#FFF;
    border:1px solid #eee;
    border-radius:3px;
    padding:10px;
    margin-bottom:10px !important;
    max-width:100% !important
}
#contact .contact-form-name{
    width:47.7%;
    height:50px
}
#contact .contact-form-email{
    width:49.7%;
    height:50px
}
#contact .contact-form-email-message{
    height:150px
}
#contact .contact-form-button-submit{
    max-width:100%;
    width:100%;
    z-index:0;
    margin:4px 0 0;
    padding:10px !important;
    text-align:center;
    cursor:pointer;
    background:#27ae60;
    border:0;
    height:auto;
    -webkit-border-radius:2px;
    -moz-border-radius:2px;
    -ms-border-radius:2px;
    -o-border-radius:2px;
    border-radius:2px;
    text-transform:uppercase;
    -webkit-transition:all .2s ease-out;
    -moz-transition:all .2s ease-out;
    -o-transition:all .2s ease-out;
    -ms-transition:all .2s ease-out;
    transition:all .2s ease-out;
    color:#FFF
}
#contact .contact-form-button-submit:hover{
    background:#2c3e50
}
#contact .contact-form-email:focus,#contact .contact-form-name:focus,#contact .contact-form-email-message:focus{
    box-shadow:none !important
}
</style>
<div class="contact-form">

<div class="contact section" id="contact" style="display: block;">

<div class="widget ContactForm" id="ContactForm1">

<div class="contact-form-widget">

<div class="form">

<form name="contact-form">

<input class="contact-form-name" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" placeholder="Name" size="30" type="text" value="" />

                                <input class="contact-form-email" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" placeholder="Email" size="30" type="text" value="" />

                                <textarea class="contact-form-email-message" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" placeholder="Message" rows="5"></textarea>

                                <input class="contact-form-button contact-form-button-submit" id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Send" />

                                <br />

<div style="text-align: center; width: 100%;">

<div class="contact-form-error-message" id="ContactForm1_contact-form-error-message">

</div>

<div class="contact-form-success-message" id="ContactForm1_contact-form-success-message">

</div>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>
Xem thêm
Giá bán: thu-thuat-blogspot
Không mã hóa code Không bản quyền chân trang Hỗ trợ cài đặt và chỉnh sửa Nâng cấp template miễn phí khi có bản mới Bảo hành trọn đời Hỗ trợ thêm widget cơ bản Cam kết giá rẻ nhất thị trường không đâu rẻ bằng, dịch vụ hỗ trợ trọn đời cao cấp nhiệt tình nhất, code chuẩn (new)
Mua ngay

Nhận xét