Template Blogspot Super Fast Load Template Ver 2

Tiếp nối Super Fast Load Template v1, mình đã cho ra Super Fast Load Template Ver2 - Best Template Blogger For SEO. Template ver2 này được tối ưu bài viết đầu tiên, template được tạo hoàn toàn từ CSS (ngoại trừ trang post sử dụng double click khung code và facebook comment), tốc độ load phải gọi là thần thánh.

Xem Demo
MUA NHANH
Chat Zalo