Code nhạc php viết tay được nâng cấp từ tgt ipos

Code nhạc php viết tay được nâng cấp từ tgt ipos

Cập nhật ngày Bởi
Tiêu đềCode nhạc viết bằng php ver 1.0 được nâng cấp từ code tgt music. Code đã fix lỗi so với bản gốc và hỗ trợ cài đặt sử dụng.


TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
BreadcrumbListCheck
Số cột2
Tác giảMlive Channel
404 PageCheck

Nhận xét