Shortcodes and Page Markups

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut, tenetur natus doloremque laborum quos iste ipsum rerum obcaecati impedit odit illo dolorum ab tempora nihil dicta earum fugiat. Temporibus, voluptatibus. I. BLOCKQUOTE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut, tenetur natus doloremque laborum quos iste ipsum rerum obcaecati impedit odit illo dolorum ab tempora nihil dicta earum fugiat. Temporibus, voluptatibus. II. MENU


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut, tenetur natus doloremque laborum quos iste ipsum rerum obcaecati impedit odit illo dolorum ab tempora nihil dicta earum fugiat. Temporibus, voluptatibus.

I. BLOCKQUOTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut, tenetur natus doloremque laborum quos iste ipsum rerum obcaecati impedit odit illo dolorum ab tempora nihil dicta earum fugiat. Temporibus, voluptatibus.
II. MENU

Post Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut, tenetur natus doloremque laborum quos iste ipsum rerum obcaecati impedit odit illo dolorum ab tempora nihil dicta earum fugiat. Temporibus, voluptatibus.

Post Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut, tenetur natus doloremque laborum quos iste ipsum rerum obcaecati impedit odit illo dolorum ab tempora nihil dicta earum fugiat. Temporibus, voluptatibus.

III. BUTTON

QUẢN TRỊ WEBSITE
QUẢNG CÁO GOOGLE TÌM KIẾM

IV. TABLE

Cột 1Cột 2Cột 3
Thông tinThông tinThông tin
Thông tinThông tinThông tin

V. CODE BOX

.box_category{background-color:#f0f1f5;margin-top:22px;padding:15px;border-left:4px solid;border-color:var(--link-color)}
.box_category li{list-style-type:none;color:#666;line-height:1.8rem}
.box_category li:hover{transition: .3s;color: #4db2ec;}
.box_category ul{margin-top:28px}
.box_category p{font-size:1.3em;margin-bottom:-10px}
.box_category p>label{font-size:16px;color:var(--link-color);vertical-align:middle}
.box_category p>label:after{font-size:14px;color:#4db2ec;font-weight:400;content:'[ Ẩn ]';}
.box_category p>label.show:after{font-size:14px;color:#4db2ec;font-weight:400;content:'[ Hiện ]';}

Xem thêm
Giá bán: thu-thuat-blogspot
Không mã hóa code Không bản quyền chân trang Hỗ trợ cài đặt và chỉnh sửa Nâng cấp template miễn phí khi có bản mới Bảo hành trọn đời Hỗ trợ thêm widget cơ bản Cam kết giá rẻ nhất thị trường không đâu rẻ bằng, dịch vụ hỗ trợ trọn đời cao cấp nhiệt tình nhất, code chuẩn (new)
Mua ngay

Nhận xét