Tạo robots.txt blogspot chuẩn seo cập nhật thường xuyên

Tệp robots.txt được tạo ra nhằm thêm nội dung các quy tắc chặn các công cụ tìm kiếm thu thập và lập chỉ mục các liên kết URLs của trang web, nếu bạn không thêm tệp robots.txt mặc định sẽ cho phép các công cụ tìm kiếm thu thập.

Tạo robots.txt blogspot chuẩn seo cập nhật thường xuyên Tệp robots.txt được tạo ra nhằm thêm nội dung các quy tắc chặn các công cụ tìm kiếm thu thập và lập chỉ mục các liên kết URLs của trang web, nếu bạn không thêm tệp robots.txt mặc định sẽ cho phép các công cụ tìm kiếm thu thập.

Cấu trúc của tệp robots.txt

User-agent: Tên bot của công cụ tìm kiếm
Disallow: Liên kết bị chặn
Allow: Liên kết cho phép
Sitemap: /sitemap.xml Sơ đồ trang web

Ví dụ về tệp robots.txt cho Blogspot

User-agent: Googlebot
User-agent: Bingbot
User-agent: Twitterbot
User-agent: Facebot
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /feeds
Disallow: /search
Disallow: /search?*
Disallow: *max-results=*
Disallow: *?showComment=*
Allow: /search/label/template-blogspot-ban-hang
Allow: /search/label/template-blogspot-mien-phi
Allow: /search/label/thiet-ke-blogspot
Allow: /search/label/blogger-templates
Allow: /search/label/blog
User-agent: Mediapartners-Google
Allow: /
Sitemap: https://www.layout.vn/sitemap.xml

Hướng dẫn chặn link bài viết, trang hoặc chặn tất cả

- Chặn trang (page)
+ Ví dụ 1: chặn tất cả các trang
User-agent: Googlebot
User-agent: Twitterbot
User-agent: Facebot
Disallow: /p
Allow: /
User-agent: Mediapartners-Google
Allow: /
Sitemap: https://www.domain.com/sitemap.xml

Nếu chặn tất cả page thì có thể thêm các page ấn định như: Allow: /p/about-us.html
+ Ví dụ 2: chặn 1 trang chỉ định bởi người chặn
User-agent: Googlebot
User-agent: Twitterbot
User-agent: Facebot
Disallow: /p/code.html
Allow: /
User-agent: Mediapartners-Google
Allow: /
Sitemap: https://www.domain.com/sitemap.xml

- Chặn 1 bài viết (post)
Disallow: /2019/09/post-title.html

- Chặn tất cả
Disallow: *?showComment=*
Disallow: *?spref=fb
Disallow: *?spref=tw
Disallow: *?spref=gp
Disallow: *?spref=pi
Disallow: *?utm_source=*

Với quy tắc thêm (*) này, không cần biết liên kết nào cứ liên kết có các giá trị đằng sau dấu (*) đều sẽ bị chặn.

Tổng hợp
Xem thêm
Giá bán: seo-blogspot
Không mã hóa code Không bản quyền chân trang Hỗ trợ cài đặt và chỉnh sửa Nâng cấp template miễn phí khi có bản mới Bảo hành trọn đời Hỗ trợ thêm widget cơ bản Cam kết giá rẻ nhất thị trường không đâu rẻ bằng, dịch vụ hỗ trợ trọn đời cao cấp nhiệt tình nhất, code chuẩn (new)
Mua ngay

Nhận xét